Podstawowe wymagania funkcjonalne CMS

Co to jest wymaganie funkcjonalne?

Wymagania funkcjonalne w inżynierii oprogramowania i inżynierii systemów, definiują funkcję systemu lub jego składnik, którym jest dokładnie opisany w specyfikacji zachowań pomiędzy wejściem i wyjściem. Wymagania funkcjonalne mogą obejmować obliczenia, szczegóły techniczne, manipulację i przetwarzanie danych oraz inne specyficzne funkcje, które określają, co system ma osiągnąć. Wymagania funkcjonalne określają konkretne wyniki systemu. Należy temu przeciwstawić wymagania niefunkcjonalne, które określają ogólne cechy, takie jak koszt i niezawodność. Wymagania funkcjonalne kierują architekturą aplikacji systemu, podczas gdy wymagania niefunkcjonalne kierują architekturą techniczną systemu. [wiki]

Poniżej znajdują się tylko i wyłącznie podstawowe wymagania funkcjonalne CMS przygotowanego przez Dotandspot. Przedstawiono niektóre wymagania, które są do dyspozycji dla partnera biznesowego. W trakcie ustalania prac nad oprogramowaniem, przeprowadzany jest wywiad, który pozwala dostosować oraz wybrać optymalne rozwiązania. Każde z powyższych rozwiązań jest indywidualnie dostosowywane do klienta biznesowego.

Podstawowe wymagania funkcjonalne CMS

Konto

– Klienci, konta i dane użytkowników.

– Uprawnienia dotyczące kont użytkowników (każdy moduł / własne uprawnienie).

– Możliwość zarządzania czasem pracy (RCP).

– Historia działań użytkownika, administratora, pracownika.

– Rejestracja i logowanie.

– System lojalnościowy.

– Sprzedaż dla pracowników.

Treści

– Zarządzanie treściami na stronie głównej.

– Zarządzanie SEO.

– Zarządzanie BLOG / AKTUALNOŚCI.

– Zarządzanie szablonami maili.

– Tworzenie podstron / stron kontentowych.

– Zarządzanie komentarzami.

– Zarządzanie kategoriami / ekspozycją / menu.

– Zarządzanie – newsletter.

– Edytowalny moduł sliderów, banerów itd.

Obsługa zamówień

– Zarządzanie statusem zamówienia.

– Generowanie listów przewozowych.

– Zarządzanie danymi zamówienia.

– Zarządzanie dostawcami, punktami odbioru.

– Dostępność płatności (ustalane w trakcie wdrożenia).

– Zarządzanie fakturami i paragonami fiskalnymi.

– Obsługa waluty: PLN.

– Moduł sortowania (ścieżki magazynowe).

– Moduł zbierania.

– Moduł pakowania.

– Moduł rozkładania towaru.

– Moduł dopełniacz.

Magazyn

– Zarządzanie magazynem.

– Zarządzanie miejscem magazynowym.

– Przypisanie produktu do magazynu.

– Automatyczne generowanie dokumentów wewnętrznych (dokumenty przesunięcia / MM).

– Zarządzanie procesem pakowania zamówienia.

– Zarządzanie raportami magazynowymi.

– Zarządzanie RCP na magazynie.

– Możliwość tworzenia wirtualnych magazynów.

– Możliwość tworzenia magazynów na wielu NIP-ach.

Towary

– Rozbudowane zarządzanie towarami.

– Zarządzanie producentami, grupami towarowymi, multiprodukty.

– Zarządzanie atrybutami produktu.

– Zarządzanie wariantami produktu.

– Możliwość tworzenia zestawów produktowych.

– Możliwość przypisania pliku do produktu (recepta, plik .pdf, instrukcja).

– Zarządzanie promocjami towaru.

– etc.

Dokumenty

– Rozbudowane zarządzanie księgowością.

– Raporty związane z księgowością.

– Raporty związane ze sprzedażą.

– Raporty dotyczące magazynu.

– Raporty produktowe (produkty bez opisów, średnia sprzedaż produktu, etc.).

– etc.

Integracje

– Integracja z Allegro.

– Integracja z Ceneo.

– Integracja z NIP24.

– Integracja z Liveprice.

– Integracja z Sertum.

– Integracja z Abonet.

– Raporty Soft4You, Adamed etc.

– Raporty Farmaprom etc.

– Integracje z Enova.

– Praca nad Click & Collect.

– Integracja z Google Merchant.

– Statystyki ruchu i sprzedaży, rejestracji i odwiedzin (Google Analytics).

– Integracja z innymi rynkami (Baselinker lub indywidualny moduł).

** Założenia strony klienta (front-end) są ustalane w trakcie projektowania oprogramowania przez grafika.

Skontaktuj się z nami.

Author avatar
Michał Szapiel
Project Manager, Customer Service, Developer
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość naszej strony www.